Koenders: Ontwikkelingssamenwerking enorm verbeterd

Posted on November 3, 2009

0


In deze tijd van economische crisis en luide kritiek is het zaak alert te blijven en ontwikkelingssamenwerking grondig tegen het licht te houden. Dat heeft minister Bert Koenders maandag gezegd tijdens het debat over zijn begroting voor 2010 in de Tweede Kamer. ‘Ontwikkelingssamenwerking is belangrijker dan ooit.’

Koenders pleit voor een pragmatisch beleid waarin wordt gekeken naar wat wel en wat niet werkt. ‘Ons beleid moet gericht zijn op modernisering en versterking van de positie van armste landen als het gaat om handel, investeringen, klimaat en veiligheid,’ aldus de minister, die een lans wil breken voor ontwikkelingssamenwerking, nu nut en noodzaak ervan steeds vaker in twijfel wordt getrokken. ‘Natuurlijk gaat er veel fout,’ zegt hij. ‘Maar er zijn ook tal van successen en de kwaliteit van ontwikkelingssamenwerking is enorm verbeterd.’

Koenders grootste criticus, VVD’er Arend Jan Boekestijn, is het daarmee oneens. Hij ziet het ontwikkelingsbudget liefst halveren, omdat ‘een grote zak geld naar Afrika niet werkt’. Koenders reageerde fel op Boekestijns pleidooi en zei niet op zijn ‘warrige en infantiele theorietjes’ in te willen gaan. Dit tot grote verontwaardiging van de VVD’er, die Koenders ervan beschuldigt het debat te ‘debiliseren’. Lees verder op IS Online

Advertisements